May 03

Vandaag dit gelezen in de De Standaard. Spam beheerst toch bij veel mensen een groot stuk van de agenda; is het niet om het te verwerken, dan is het om te bestrijden. En wees er maar gerust van dat het de komende maanden niet onmiddellijk zal verbeteren wat de hoeveelheid circulerende spam betreft. Het zal veel eerder geblokkeerd worden voordat de gebruiker het te zien krijgt. Zolang er niets fundamenteel veranderd aan de totale messageflow structuur,  zal het enkel bestrijden zijn in plaats van onmogelijk maken.

Spam is jarig, en nog in volle bloei

De spam -ongewenste e-mail- viert vandaag zijn 29ste verjaardag. De georganiseerde misdaad ligt vandaag aan de basis van de meeste spam, zegt specialist Matt Sergeant van het internetbeveiligingsbedrijf MessageLabs.

Van onze redacteur
Wim De Preter

Volgens de jongste schattingen van MessageLabs bestaat vandaag bijna 84% van alle verzonden e-mails uit spam, ongevraagde boodschappen die reclame maken voor zaken als nep-Viagra, waardeloze aandelen of verdachte loterijspelen. Voor de eerste gedocumenteerde spam-‘aanval’ moeten we teruggaan tot 3mei 1978, toen op het Arpanet -de academische voorloper van het huidige internet- ongevraagd een bericht werd verzonden naar een heleboel gebruikers.

Later manifesteerde spam zich vooral op het zogenaamde Usenet, het ietwat chaotische systeem van nieuwsgroepen waar alle internetgebruikers rond een bepaald thema kunnen discussiëren.’

‘Dat Usenet vandaag nauwelijks nog gebruikt wordt, is grotendeels het gevolg van spam, zegt Matt Sergeant. ‘Spam moet je centraal kunnen bestrijden en dat is moeilijk op Usenet, waar je afhangt van vrijwilligers om de nieuwsgroepen clean te houden.’

Wanneer werd spam voor het eerst als een echt probleem gezien?

‘De eerste blacklists (zwarte lijsten met adressen vanwaar spam verzonden wordt, red.) dateren van midden de jaren negentig. De groei van het internet op zich maakte het voor spammers mogelijk om steeds meer e-mailadressen te verzamelen, waardoor ook spam zelf kon groeien.’

Hoe is het probleem sindsdien geëvolueerd?

‘Aanvankelijk werkten spammers vanop hun eigen internetverbindingen. Toen die op de zwarte lijsten kwamen, gingen ze gebruik maken van openrelays (mailservers die toelaten om anoniem mail te sturen vanop gelijk welk adres naar gelijk welk adres, red). Daarop kwamen er weer nieuwe blacklists met de gegevens van die open relays.

Rond 2001 namen we een fundamentele wijziging waar in het zakelijke patroon van de spammers. Ze kregen in de gaten dat ze veel meer konden verdienen als gevolg van de toename van het aantal (breedband)internetverbindingen, en doordat het internet veel breder gebruikt werd door de bevolking. Sinds een jaar of vier merken we ook dat nieuwe virussen niet meer afkomstig zijn van jongeren die zich willen bewijzen, maar dat het instrumenten geworden zijn waarmee criminele groepen proberen computers over te nemen. Dat heeft het spel volledig veranderd, omdat ze zo netwerken (botnets) creëren waarmee ze massaal spam kunnen versturen. Sindsdien is de spamcurve steil omhoog geschoten, en het ziet er niet naar uit dat dat snel zal veranderen.’

Wat zijn de jongste spamtrends?

‘Een kleine twee weken geleden hebben we voor de eerste keer een combinatie gezien van spam met een virus. In de spammail zit een weblink naar een screensaver, en als je die aanklikt wordt er software geïnstalleerd waardoor de spammer de controle krijgt over je computer. Dat is opmerkelijk omdat spam en virussen tot voor kort gescheiden activiteiten waren. We weten perfect vanwaar deze spam komt -een criminele groep uit Oekraïne- maar we kunnen er niets aan doen.’

Hoe staat het met de wettelijke aanpak van spammers?

‘In de VS is de toestand wat verbeterd. De politie werkt er nu meer samen met privébedrijven. Maar in Oost-Europa is het absoluut onmogelijk om de politie mee te krijgen. Waarom? We vermoeden dat de georganiseerde misdaad erachter zit, en dat ze de politiediensten laten meedelen in de winst. In Oost-Europa studeren veel universitaire softwarespecialisten af zonder uitzicht op een baan. Zij zijn gemakkelijk te overtuigen om schadelijke software te schrijven in ruil voor veel geld.’

Wat is nu de beste bescherming tegen spam?

‘Ik geloof sterk in het model van MessageLabs om verschillende beveiligingslagen te gebruiken. Eén ervan zit op het netwerkniveau: we beperken de bandbreedte voor mails die afkomstig zijn van bekende spamnetwerken. Als spammers merken dat ze te lang moeten wachten om hun mails erdoor te krijgen, zoeken ze meestal snel andere slachtoffers op. Daarnaast werken we ook met zwarte lijsten en met regels rond de inhoud van een bericht.’

Is de strijd tegen spam intussen ook verbeterd?

‘Ik durf te beweren dat onze klanten geen spamproblemen hebben. Maar daarvoor zijn wij wel voltijds in de weer.’

(bron: De Standaard, donderdag 3 mei 2007)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.


News News: Buy cialis viagra Perscription cialis Buy phentermine without prescription Generic viagra soft tab Compare cialis levitra Information about viagra Xanax and pregnancy Hydrocodone withdrawal symptom Xanax and alcohol Foradil Drug interaction sibutramine and phentermine Xanax online without a prescription Troglitazone Verapamil Herbal alternative to viagra Order phentermine Oxyphencyclimine Dilaudid Oxycodone vs hydrocodone Prempro What does generic xanax look like Triamcinolone Buy cheap uk viagra Lawsuits involving blindness caused by viagra Cheep phentermine with cod payments Buy cheap generic viagra Viagra cialis levivia comparison dosages Buy soma Cymbalta 0 buy by popl powered viagra wordpress Buy com lvivhost online viagra Coumarin Ambien overnight Iodothyrin Carbimazole Phentermine versus meridia Viagra online cheap Lexapro Information on phentermine Viagra pill splitter Femara Phentermine without doctor's approval Phentermine side effects Cheapest phentermine 90 day orders Phentermine weight loss Filing income tax phentermine Cod diet phentermine pill Cardizem Cefpodoxime Xanax medication Comparison viagra cialis levitra Pink oval pill 17 xanax identification American express phentermine Phentermine np with hoodia Lactulose Imdur Free shipping on phentermine diet pills But phentermine Methscopolamine Viagra online sales Amlodipine Phentermine ups shipped Cheap generic viagra substitutes Phentermine review Carbinoxamine Clomipramine Ofloxacin Phentermine interactions Cefotaxime Chemical name for viagra Phentermine from the uk Phentermine weight loss medication Phentermine referring report urls Uk cheapest viagra Soma fm Phentermine withdrawal Natural viagra substitutes Tools needed for injecting xanax Urine drug testing of tramadol Indomethacin Viagra sale online Alternative herbal viagra Buy cheap viagra Generic purchase viagra Zolpidem Alphaprodine Phentermine free shipping Prometrium Trientine Metoprolol Fenoldopam Streptokinase Meloxicam Online pharmacy and phentermine Pain medication tramadol Pancuronium Side effects of xanax Macrodantin Betaxolol Phentermine hoodia diet pill Fosinopril Ditropan Phentermine hormone Buy meridia online Xanax online consultation Potassium Cialis experience Lynestrenol Cheap phentermine without prescription Phentermine online prescriptions Order phentermine cod online Cheap tramadol cod Fluphenazine Xanax drug testing Buy xanax overnight Nortriptyline Xanax overnight Phentermine cash on delivery accepted Soma getting Soma online pharmacy Phentermine insulin Phentermine prescription Provera Scopolamine Low dose xanax prosexual Phentermine chemical enhancement Viagra by mail Buy cheap domain online outdoors com xanax Viagra price comparison Pilljar phentermine Order viagra buying viagra uk Butorphanol Free sample herbal viagra Nicorette Add link phentermine purchase suggest Dangers of viagra Phentermine withdrawal symptoms Zyrtec Phentermine no doctor Humulin Gatifloxacin Xanax during pregnancy Oxymetazoline Phentermine to buy Cheap phentermine pills Mark martin viagra Female uk viagra Celecoxib Xanax death Imdur Bulk phentermine Buy generic ambien Cialis comparison viagra Buy cheap cialis Seroquel Effexor Elidel Prozac 25mg viagra Information phentermine Zantac Tramadol 100 mg no prescription Nasonex Hydralazine Miconazole Erectile dysfunction viagra Loratadine Trovafloxacin Mepenzolate Celecoxib Phentermine uk Lovenox Phentermine diet Effects of xanax What does phentermine do to your heart Herbal alternative viagra Phentermine with no prescription Hydrocodone ap ap Phentermine blue Xanax shipped cod Uk viagra body building from sports supplement Overnight phentermine shipping Order fioricet online Cefprozil Aspirin Clofibrate Good morning viagra commercial Fluorescein Xanax addiction Ciclopirox Online doctors perscriptions xanax steroids Ecotrin Epivir Hydrocodone bitartate Phentermine hoodia Order viagra Phentermine $89 Antipyrine Alternative to viagra Viagra cialis generic Phentermine sales Fentanyl Pemoline Natural supplement equivalent to xanax Bromides Cheap phentermine no rx Naratriptan Adapalene Bayer Viagra pictures Mirapex Glyburide Buy discount phentermine Meridia side effects Protonix Approval cialis fda Ribavirin Pulmonary hypertension viagra Viagra erection Hydrocodone info Pediacare Bacitracin Phentermine with no prior prescription Black market viagra Viagra and blindness Capoten Sell viagra Cheapest generic viagra Nasalcrom Generic hydrocodone Viagra patent expiration Purchase tramadol Saquinavir Botox Lithium Cialis overnight shipping India generic viagra Tamoxifen Viagra picture Ibuprofen Zileuton Ibutilide Cortisone Lithium Trazodone How to discontinue the use of phentermine Ambien dosage Phentermine Buy generic phentermine Online viagra prescriptions Xanax long term use Viagra commercial Phentermine reviews Xanax next day Zestoretic Levivia viagra online Buy hydrocodone overnight Lozol Tricor Acyclovir Discount phentermine to florida Chlorcyclizine Metyrosine Norflex Compare viagra to cialis Pharmacy phentermine sister Lexapro and phentermine Phentermine overnight no perscription Online pharmacy duromine viagra international Methocarbamol Pentasa Phentermine cheapest price Natural over counter just like viagra stores What does xanax look like Information on the drug xanax Dicumarol Phentermine no prescription needed Cheap phentermine no prescription Orlistat Cheap viagra Etoposide Cimetidine Viagra levivia alternatives Nicotrol Levoxyl Pravastatin Crystal meth and xanax Alternatives to viagra Estrace 5 phentermine Pictures of xanax bars Viagra lawsuits Methoxamine Cialis lowest price Simvastatin Arthrotec Phentermine feedback Aura soma Cortisol Blindness cialis 5 no perscription Disulfiram Viagra dosage Cephalexin Lowest cost phentermine Oxcarbazepine Flupenthixol Minipress Vicodin cod Aricept Is phentermine discontinued Lorazepam Felodipine Advair Generic india viagra Xanax demerol morphine no prescription needed Cheapest price viagra Viagra testimonial No prescripton phentermine How does phentermine work Get online viagra Thyroid Viagra premature Buy online salescom viagra Phentermine raleigh Buy cheap no phentermine prescription Keflex Probucol Calcifediol Imipenem Cialis compared to viagra Xanax drug interactions Phenyltoloxamine Cefoperazone Us phentermine Phentermine 90 Free trial viagra Caffeine Xanax anxiety Online pharmacy phentermine xenical meridia Phenytoin Buy discount viagra online Online phentermine order Viagra cialis comparison Diamox Hetacillin Ionamin Phentermine 30mg cap Hydrocodone mexican pharmacy what is tramadol Phentermine $70 no prescription leukemia symptoms Phentermine free online consultation Natural alternative to viagra Chlorpropamide Viagra sample Viagra shelf life Buy viagra in canada Xanax no rx Prevacid No phentermine prescription Isoflurophate Azithromycin Luxury hotel rome xanax description Viagra paypal france 180 tablet tramadol Vicodin Payment Ketoconazole Itraconazole Mirtazapine Buy link onlinezwapto viagra Prozac and xanax induced mood disorder Xanax for sale Female sexual inhancer viagra spray Adipex between difference phentermine Colon cleanse ambien Pyridium Anileridine Amiloride Tramadol and dosage No prescription needed phentermine Meridia Lamisil Generic cialis soft tabs Fatal dose of xanax Tramadol without prescription Neurontin Phentermine rx Prinivil Buy xanax cod Best price viagra Cheap viagra india Dolasetron Benztropine Cafergot Xanax sale Nitrofurantoin Tramadol hcl 50 mg tab Viagra mexico Acetylcholine Natural viagra Cardura Phentermine delivered cod Perscription phentermine Phentermine and pregnancy Generic viagra cialis Cosopt Androgel Diazoxide Maxzide Inderal Cheapest phentermine price Phentermine overnight shipping Order cialis online Cialis online sales Buy tramadol cheap Discount priced viagra Cialis testimonials Phentermine very cheap Ephedrine Free sample viagra Vicodin online Propantheline Tramadol dog Accutane Phentermine shipped to florida Tramadol overnight Xanax paypal Meridia diet pill Cialis viagra Xanax withdrawals Spectinomycin Nitrofurantoin Cheap viagra canada Online phentermine no prescription Generic viagra overnight delivery Buy cod diet phentermine pill Tramadol hydrochloride Disopyramide Buy tramadol without prescription Purchase cialis Carbenicillin Moexipril Triazolam Oxacillin Piperazine Prinivil Phentermine saturday delivery Tramadol cheap Alprazolam xanax Sofia viagra Natural phentermine 5 mg Xanax doses health risks Phentermine weight loss pill Viagra maker Diet drug loss phentermine weight Cialis samples Minocin Viagra jokes Nexium Cialis immunity Low cost cialis Viagra discount sale Ambien online Xanax urine test Order viagra canada Viagra canada prescription Picture of soma Midazolam Phentermine usa Xanax withdrawal Cheapest phentermine free shipping Phentermine complications Chloramphenicol Olanzapine Niacinamide Pictures of mylan xanax Phentermine faqs Tramadol 50mg Dangers of xanax and klonopin addiction Buy hydrocodone where Cialis online Procyclidine Phentermine at cost with no prescription Discount drug phentermine Fastin Phentermine law suits 3mg xanax Cialis forum Cefazolin Phentermine xenical Hydrocortisone Purchase viagra Oseltamivir Discount phentermine free shipping Quinidine Lotrel Phentermine addiction Language phentermine ru Phentermine no credit card required Order generic cialis Sample viagra Compare levivia and viagra Clozapine Tapering off xanax Diazepam Tramadol prescriptions Cyclandelate Levallorphan Atenolol viagra Lopressor Xanax prescription Adipex phentermine prescription Buy viagra online uk
More news by category Sensation! Cigarette Credits Top casino Cheap drugs online shop Adipex online Get ringtones online Cialis online Soma online Sale Auto Mobiles Top auto-moto Replica Rolex Phentermine online Chairs Loan Online Credit Pills, Compare pills, Reviews pills Ambien online Tramadol online Fioricet online Medical tests Dating ables Intimate goods Underwear Boots furniture auto-moto Sport Betting Rington Balans Cigarettes Bracelets Trousers Boats Yachts Phentermine No Prescription Ornaments Necklace Xanax online Ladies handbag Best Ringtones Ear rings Autos Chronometer Free Ringtones Sportswear Free mp3 ringtones Cases Evening dress Fashions Vicodin online Suits Blog Search the Web Valium online